BMW i8 vs Aston Martin Drag Race
BMW M6 V10 Sound : https://youtu.be/yxJLwWadkE8
My Sony Camera : http://goo.gl/x9Zqfg

Su questo video
Durata 00:49
Postato 10 nov 2015
Serie Prodotto